Najčastejšie otázky týkajúce sa založenia s.r.o. Ak tu nenájdete odpoveď na otázku, ktorá Vás zaujíma, použite formulár v spodnej časti stránky. Na všetky otázky Vám radi odpovieme.

Najpodstatnejší rozdiel je v spôsobe ručenia za záväzky. Kým v živnosti živnostník ručí celým svojim majetkom, či firemným tak aj súkromným, v s.r.o. majiteľ firmy ručí len majetkom firmy a jeho súkromný majetok ostáva nedotknutý.

Áno. Zákon to nijak neobmedzuje, takže môžete byť súčasne fyzická aj právnická osoba.

Založenie s.r.o. trvá do 10 dní od doručenia Vami podpísaných dokumentov.

Pokiaľ vlastníte danú nehnuteľnosť, postačí Vám list vlastníctva. Pokiaľ nie, potrebujete súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti (tento dokument Vám vytvoríme my)

Žiadne. Dané sídlo nieje majetkom spoločnosti, takže z toho neplynú žiadne riziká.

Ako jediný spoločník môžete byť v najviac troch spoločnostiach s.r.o. V prípade, že má spoločnosť aspoň dvoch spoločníkov a viac, môžete vlastniť neobmedzený počet spoločností.

Spoločnosť s.r.o. musí mať minimálne jedného spoločníka, maximálne 50. 

Minimálne základné imanie v s.r.o. je 5000€. Minimálny vklad každého spoločníka je 750€ (pokiaľ má s.r.o. 10 spoločníkov, základné imanie musí byť 7500€).

Od 1.1.2016 nieje potrebné základné imanie vkladať na účet v banke. Postačí Vám iba Vyhlásenie o splatení základného imania (Vyhlásenie správcu vkladu). Tento dokument Vám vyhotovíme my. 

Nie. Registráciu na živnostenskom úrade vybavíme za Vás. Tak isto ako aj registráciu na daňovom úrade, kartička s číslom DIČ Vám príde priamo na adresu Vašej spoločnosti. 

Áno. Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane Vám vyhotovíme my. Vy ho len pošlete poštou alebo doručíte osobne na daňový úrad, pod ktorý spadáte. Daňový úrad doručí súhlas priamo do našej spoločnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.