Zmeny v s.r.o už od 79€, vrátane všetkých poplatkov.

Potrebujete zmeniť názov, sídlo, konateľa či prevod obchodných podielov (zmena spoločníka) vo Vašej s.r.o.? Všetky zmeny v s.r.o. vykonáme za Vás, online bez potreby osobného stretnutia či návštevy úradov. 

zmeny v s.r.o.

Poplatky za zmeny v s.r.o.

Zmeny v s.r.o. za 79€

 • Zmena obchodného mena
 • Zmena sídla
 • Zmena konateľa
 • Zmena osobných údajov
 • Rozšírenie predmetov podnikania

Zmeny v s.r.o. za 109€

 • Zmena obchodného mena
 • Zmena sídla
 • Zmena konateľa
 • Zmena osobných údajov
 • Rozšírenie predmetov podnikania
 • Zvýšenie/zníženie základného imania
 • Prevod obchodných podielov (zmena spoločníka)
V prípade, že potrebujete vykonať viac zmien súčasne, za všetky zmeny zaplatíte len 79€ (v prípade, ak je súčasťou zmeny zvýšenie/zníženie základného imania alebo prevod obchodných podielov, zaplatíte za všetky zmeny len 119€)

Postup zmien v s.r.o.

Kontaktujete nás telefonicky alebo e-mailom. Následne Vám pošleme formulár, ktorý nám vyplníte a pošlete naspäť.

Pošleme Vám dokumenty potrebné k vykonaniu zmien vo Vašej s.r.o., buď e-mailom alebo poštou na Vami zadanú adresu.

Podpísané dokumenty (zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu aj overenú buď notárom alebo na matrike) nám zašlete naspäť na našu adresu.

Ihneď po prevzatí dokumentov podávame návrh na zápis zmien v spoločnosti na príslušných úradoch.

Zaplatíme súdny poplatok za zápis zmien v obchodnom registri (tento poplatok máte v cene za zmeny v s.r.o.)

Do 14 dní sú Vaše zmeny zapísané v obchodnom registri a my Vám odovzdáme alebo pošleme všetky dokumenty týkajúce sa daných zmien k s.r.o.

Prečo vykonávať zmeny vo Vašej s.r.o. cez našu spoločnosť ? 

Jednoducho

Stačí Vám len e-mail, prípadne telefón pre rýchlejšiu komunikáciu.

Rýchlo

Všetky návrhy na zmeny podávame ihneď po doručení Vami podpísaných dokumentov.

Pohodlne

Všetky zmeny vykonáme za Vás, všetko vybavíte z pohodlia domova.